Mercruiser motoridentifikation - en förutsättning för rätt reservdelar

Mercruiser inombordsmotorer identifieras bäst genom att läsa av typskylten som sitter ovanpå
motorns plastlock ovanför flamskyddet, på äldre motorer kan den sitta på andra ställen.
Bild 1 och 2 nedan är liten handledning var de kan sitta och se ut.
Skulle skylten ramlat av kan man finna typskylten på motorns svänghjulskåpa enligt var pilen 2,7
pekar. 
Serienummerskyltarna på motor och drev har en förmåga att "ramla av" men på sprängkåpan brukar man hitta alla tre serienummer:

  • Transom serial (skölden)
  • Drive serial (Drevet)
  • Engine serial (Motorn)aslkdj

På drevet och skölden står ett serienummer som man med hjälp av kan identifiera dessa (bild 2)