Honda motoridentifikation - en förutsättning för rätt reservdelar

Modellnamn och serienumrens placering

Alla modell namn börjar med "BF" men dessa två bokstäver visas inte på motorkåpans dekal.

Ramens Serienumret finns på eller nära fästbyglarna, närmast akterspegeln. Numret är instämplat i en metallplatta. Serienumret har formen "BXXX-XXXXXXX" och kallas även produktens identifikationsnummer.

Om du inte hittar modellnamn eller ramens serienummer, kontakta Marinshopen eller någon annan Honda återförsäljare för hjälp.
(I vissa fall kan motorns serienummer krävas, detta är stansat på motoblocket och liknar ramens serienummer)