Evinrude motoridentifikation - en förutsättning för rätt reservdelar


Evinrude motorerna finns som både tvåtaktsmotorer och fyrtaktsmotorer.
Är det en fyrtatksmotor står det i regel "Fourstroke" på motorkåpan samt motorstyrkan.

Det som skiljer fyrtaktsmotorerna åt från tvåtataktsmotoerna när man ska identifiera dom via
modell/serienumret är att de har en "4" i modellnumret tex BE70PL4EEC.

Det enda som är väsentligt när man identifierar en Evinrude motor är modellnumret, det är utav det man
kan utläsa motorstyrka, modell, rigglängd, utförande och årsmodell.

Skylten är placerad på motorns upphängningsbygel och kan vara i form av en nitat plåtskylt eller
en klisterlapp.

Skylten är placerad på motorns upphängningsbygel.

På ett fåtal äldre maskiner kan modellnumret står på en metallbricka på motorblocket men oftast
står bara ett serienummer där som man tyvärr inte har nån nytta av som på bilden nedan: