Årsmodell Volvo Penta 

Bensinmotorer Röda (Före 1993)

Mycket tidiga motorer, byggda fram till sent 1980-tal, namngavs efter motorernas slagvolym (tidig) eller antal hästkrafter (senare).

Dessa beteckningar började med bokstavskombinationen AQ ("akter/drev"-motor), BB (inombordare) eller MB (utombordare). Sedan följde det nummer som betecknar slagvolym eller hästkrafter.
Flertalet av dessa hade även ett bokstavssuffix för versionskontroll.
En AQ271A är alltså äldre (och annorlunda) än en AQ271B. 

EXEMPEL: AQ260A, AQ171C, AQ200F, BB260A.

Dessa motornamn ändrades sedemera till ett system baserat på slagvolym. Iochmed den ändringen tog man också bort beteckningen AQ, MB och BB som prefix till modellnamnet.
Namnen utgjordes av ett tresiffrigt nummer följt av en bokstav. De två första siffrorna representerade slagvolymen. 43 i 434A innebar en 4,3-litersmotor. Den tredje siffran användes som versionskontroll. 

En 430 och en 431 är båda 4,3-litermotorer, men den sista siffran indikerar att det finns en skillnad mellan motorerna.
Den tredje siffran hamnade dock inte alltid i ordningsföljd.
430:orna byggdes innan 431B, men 431 och 431A användes även som beteckning på AQ205A (som byggdes innan 430A) och 432:orna och 434:orna byggdes samtidigt.
Bokstaven på slutet användes också för versionkontroll och var i bokstavsordning.

En 500A byggdes innan en 500B.

Dessa motorer togs ur produktion år 1993.
EXEMPEL: 432A, 500B, 251A, 740B

Inget i namnen för dessa system indikerar vilket tillverkningsår det rör sig om.
Vissa av motorerna tillverkades under mindre än ett år, medan andra tillverkades under många år.

Bensinmotorer Svarta/Gråsvarta (ca 1993 - 2000)

Motorer i kolsvart lack Dessa motorer byggdes under ett samriskprojekt med OMC och var lackerade i en kolsvart nyans. De hade ofta långa namn som innehöll två nummer följt av en serie bokstäver. Namnen är helt analoga med OMC-motorer under samma period och koderna samstämmer mellan tillverkarna.

 • Teckennamnet börjar med två nummer som står för slagvolymen i liter.
 • Därefter följer en bokstav som indikerar vem som tillverkat basmotorn. G = GM, F = Ford
 • Därefter följer en eller två bokstäver som anger bränslesystem och/eller effekt. L = limited (begränsad) S = ”Superior”, X = exceptional (enstaka modell), i eller I = fuel injected (med bränsleinsprutning). (Namn utan bokstaven ”I eller i” betyder att den har förgasare)
 • Därefter följer en bokstav för styrsystemet. P = servostyrning, M = manuell, X = Exact steering (Externa hydraulkolvar), I = inboard (inombordare)
 • De två påföljande bokstäverna är de viktigaste när det gäller att hitta delar. Dessa slumpvis sammansatta bokstavspar kallas modellbeteckningar. De indikerar motorns tillverkningsår. All reservdelsinformation för dessa motorer baseras på dessa bokstavskoder.

 

Bokstavskod

Produktionsår

MD

1993-1994

HU

1994-1995

NC

1995-1996

LK

1996-1997

BY

1997-1998

WT

1998-1999

EF

1999-2000

 

 • Nästa bokstav är också slumpvis vald och används för versionkontroll. ”A” behöver inte innebära första version. ”C” behöver inte ha byggts före ”S”. Bokstaven “S” i ett motornamn betyder inte alltid samma sak som “S” i ett annat motornamn - i synnerhet inte om motorerna har olika slagvolym eller tillverkningsår. Vid behov finns en notering om denna kod i reservdelslitteraturen.

 • Vissa namn har bokstäverna ”CE” i slutet. Detta indikerar att motorn uppfyller vissa emissionskrav. Den enda servicedel som berörs av detta är styrenheten. Det finns vid behov noteringar om dessa reservdelsnummer i katalogerna.

 

Några exempel:
4.3GLPBYC = 4.3L, G = GM, L = begränsad effekt, med förgasare (inget i), P = servostyrning, BY = modellbeteckning/modellkod, C = servicekod för versionkontroll.
Dessa motorer togs ur produktion år 2000.

5.8FSiPNCACE = 5.8L, F = Ford, Si = effekt ”Superior” med insprutning, P = servostyrning, NC = modellbeteckning/modellkod, A = servickod, CE = certifierade emissioner.

7.4GLPHUS = 7.4L, G = GM, L = begränsad effekt, (med förgasare), servostyrning, HU = modellbeteckning(modellkod, S = servicekod.

3.0GLMMDA = 3.0L, G = GM, L = begränsad effekt, (med förgasare), M = manuell styrning, MD = modellbeteckning/modellkod, A = servicekod.

Bensinmotorer, Röda motorer, aktuella...

Från år 2000 är Volvo Pentas bensinmotorer rödlackerade igen. I och med detta ändrades också benämningssystemet. Den första delen av namnet följer samma system som för motorerna i kolsvart lack, fram till och med de bokstäver som betecknar bränslesystemet.

 • De två första talen avser slagvolymen, t ex 3.0 (3,0L)
 • Därefter följer en bokstav som indikerar vem tillverkat basmotorn. Nyare motorer med Volvo Pentas nya AQ-Drev i komposit ("Ocean") har beteckningen OS istället för denna bokstav.
 • Därefter följer en eller två bokstäver som anger bränslesystem och/eller effekt.
 • För 3,0-litersmotorer finns ett M eller P för styrningen
 • För inombordare finns ett I efter gemenen i.
 • Sedan följer ett bindestreck (-) följt av ett suffix på en eller två bokstäver.

Detta är den största förändringen jämfört med motorerna i kolsvart lack (1993-2000). Den första bokstaven betecknar versionkontrollen - den finns på alla modeller.
–A är den första versionen, -B var den andra versionen osv…

Det finns ingen länk mellan suffix och tillverkningsår. Alla motorer med –A byggdes inte samma år. En 5.7GXi-B och en 5.0GXi-B är inte likadana. En 4.3GL-D är nyare och annorlunda än en 4.3GL-C.

Den andra bokstaven, om sådan finns, är alltid ett F. Den betecknar att motorn är färskvattenkyld.
EXEMPEL:

 • 3.0GLM-C
 • 4.3GXi-DF
 • 5.0OSi-E
 • 8.1GXiI-B