Årsmodell Mariner

Generella regler

Som tidigare nämnts är Mariner ursprungligen ett samarbete mellan Yamaha och Mercury Marine. I princip är motorerna fram till i början av 80-talet uppdelade så att i effektläget under 60 hp så tillverkades motorerna i Japan och modellerna sammanfaller i prinip med Yamahas.
Effekter > 60 hp däremot är plockade från Mercury Marine. Mariner liksom Mercury har jobbat med en rätt tydlig identifiering av motorerna visuellt och en "karta" på hur det har sett ut visas om du klickar på följande länk.

...men...

I verkligheten så finns det inga skarpa gränser. Dessutom plockades det inte alltid samma modeller från Yamaha som var aktuella  från den japanska tillverkaren det året. Ex. vis så levde den 2-cylindriga 55-hästars motorn från Yamaha långt in på 90-talet som en Mariner medan Yamaha endast byggde den som en sk. "origin-motor".

Du skiljer motorerna åt dels genom tillverkningsland (se nedan). Eller också klickar du på resp. effektspann får att se vår modellguide:

2-8 hp

9,9-20 hp

25-30 hp

40-55 hp

60-275 hp

Mariner "made in Japan" - Yamaha

Japan - Mariner (Yamaha) har sin typiska uppbyggnad av serienummer: 

MMM-S-XXXXXX där MMM är modellen, t ex "663".
Ett enstaka tecken mellan modell och serienummer talar om rigglängden S-Short, L-Long.
Talserien avslutas sedan med serienumret som kan vara 5-7 tecken långt.
Som alla andra Yamahamotorer finns där även ett tecken på id-plåten som anger tillverkningsår - samma som för Yamaha.

Tillverkningsår - Bokstav

…och så börjar vi om

1973 - Z

1994 - Z

1974 - Y

1995 - Y

1975 - X

1996 - X

1976 - W

1997 - W

1977 - V

1998 - V

1978 - U

1999 - U

1979 - T

2000 - T

1980 - S

2001 - S

1981 - R

2002 - R

1982 - Q

2003 - Q

1983 - P

2004 - P

1984 - N

2005 - N

1985 - K

2006 - K 

1986 - J

2007 - J

1987 - H

2008 - H

1988 - G

2009 - G

1989 - F

 

1990 - D

 

1991 - C

 

1992 - B

 

1993 - A

 

Mariner "made in USA (m fl)" (Mercury)

Mercury Marine/Brunswick - Made in USA (Belgiem/Canada/Australien...)

De USA-byggda motorerna följer Mercurystandard i modell/serienummerhanteringen. Det innebär:

  1. Det finns "ingen" årsmodell (endast modellserier)
  2. Modellserierna varierar från land till land där motorn är sammansatt.

Modellbeteckningen ger ingen ledtråd om annat än just "modellen".
F40ELPT - 4-takt, 40 hp, Elstart, Lång rigg, Powertrim/Tilt...

Serienumret består alltid av åtta (8) tecken. Inledningsvis endast siffror med en inledande "0":a (noll). USA-motorer får dock tidigt den andra siffran ersatt av en bokstav.
Bokstäverna följer alfabetet så att "A" ersätts av "B" osv.
Eftersom även Brunswick har insett begränsningarna i alfabetet (det tar slut efter W/Z) så har man börjat om sedan ett par år sedan med "1" som första siffra. t ex "1A090000".

För att hitta en motors produktionsår måste man förlita sig på tabeller upprättade i samband med produktionen.