Yamaha

Trimfena 6J9-45371-01

Yamaha : 6J9453710100

Artikelnr: yam6j9-45371-01
Anod Yamaha Trimfena HPDI & VMAX
Yamaha 150A/175A/200A (1998-) / 150C/F / 175B/D / 200B/F/G / 225A/F / 225B/D / PROV200 / F150A / Z150P/Q / Q175G/H / Z200N / F200F / F(L)200G
  • 6J9-45371-00: Yamaha
  • 6J9-45371-00-00: Yamaha
  • 6J9-45371-01: Yamaha
  • 6J9-45371-01-00: Yamaha
20+ I lager