Yamaha

Impeller 6H4-44352-02

Yamaha : 6H4443520200

Artikelnr: yam6h4-44352-02
Impeller Yamaha
Yamaha F20A/F25A/FT25B/25B/V / F25D / FT25F / F30A / F30B / F40F / 30D/G/F40B/40H/X/50D
  • 6H4-44352-00: Yamaha
  • 6H4-44352-00-00: Yamaha
  • 6H4-44352-01: Yamaha
  • 6H4-44352-01-00: Yamaha
  • 6H4-44352-02: Yamaha
  • 6H4-44352-02-00: Yamaha
20+ I lager

Tillvalsartiklar