3 i lager
st
  • Hylsa mm: 14
  • Hylsa mm: 18
  • Hylsfattning: 3/8
  • Hylsa tum: 5/8
  • Hylsa tum: 3/4
  • Hylsa tum: 13/16