+ 20 i lager
m

Orange, slätt yttergummi av SBR/NR med god nötnings- och väderbeständighet. Spiraliserade syntetinlägg, innertub av NBR/HSBR. Beständig mot butan och propan, LPG (Liquid Petrolium Gas) samt gasblandingar som MPS och CNG. Uppfyller kraven enligt EN 559 och ISO 3821 samt sprängämnesinspektionens krav. Märkning Semperit S ISO 3821 (EN 559) 2 MPa (20 bar) dimension -30°C. Användningsområde Transport av gasol i gasform för gasoldrivna kök, lampor, kylskåp samt för gasolbrännare i laboratorium och inom industrin vid svetsning och skärbränning. Temperaturområde: -30°C - +70°C Innerdim: 8 mm Ytterdim: 15 mm

  • Marinshopen: 69045-5