Lefant

Epoxi Primer 3 liter

Lefant : 3330-3

Artikelnr: lef3330-300
Används på Gelcoat/plast, stål, aluminium, drev och propeller. Hög beständighet mot väta, oljor, kemikalier och mekanisk nötning. Tål att köras i båtbottentvättar. Räckvidd: 3000 ml = 32 m2 (Skapar 50 my torr färgfilm per lager) Ny båt: Tvätta med Boat Cleaner, skölj noga med färskvatten och låt torka. Grovslipa ytan med slippapper kornstorlek 60-80 och tvätta av dammet. Tidigare målad båt: Avlägsna all gammal bottenfärg, primer i bra skick slipas (grovlek 60-80), primer i dåligt skick avlägsnas. Tvätta med Lefant Boat Cleaner och skölj noga med färskvatten, låt torka (gärna från höst till vår). Spackla eventuella ojämnheter och defekter med Epoxi Filler. Järn och stål: Blästra eller slipa ytan med grovt papper (får ej slipas blank), täck ytan omedelbart med 1 skikt Epoxi Primer förtunnad 20 %. Måla ytterligare 1-3 skikt och spackla därefter eventuella ojämnheter och defekter. Behandling av osmos (plastpest): Avlägsna all gammal färg/primer och öppna alla blåsor, skölj med färskvatten dagligen under de första veckorna. Låt skrovets laminat torka! Ytor där gelcoaten avlägsnats spacklas med Lefant Epoxi Filler. För att förebygga osmos (plastpest) Måla 4-6 skikt med Epoxi Primer innan bottenfärg.
Rekommenderat antal skikt För att åstadkomma fuktspärrsbehandling som skydd mot osmos/plastpest, applicera 4-6 skikt. Som vidhäftningsunderlag/primer innan Lefant T-Coat och bottenfärg appliceras 1-2 skikt. Kompatibla underlag Gelcoat/plast, stål, aluminium och plywood Blandning 1 del härdare till 4 delar bas, blanda noga. Brukstid/potlife vid +20°C är ca 8h. Förtunning och rengöring av verktyg Lefant Multi Thinner Applicering Roller (filt, mohair) med liten diameter (ca 10 x 2 cm). Vid sprutning förtunna ca 20 %, sista skiktet förtunnas 30 % för bästa släthet. Målning ska ske i torrt väder med en underlagstemperatur som överstiger +5°C. Härdar ej under +5°C. Rekommenderad personlig skyddsutrustning Handskar, andningsskydd och engångsoverall Vid Temperatur +5°C, Övermålning vänta minst 24h, Övermålning bottenfärg på primer Max 4 dygn utan slipning Vid Temperatur +5°C, Övermålning vänta minst 24h, Övermålning bottenfärg på primer Max dygn utan slipning
  • Färg: Vit
  • Typ: 2-Komponent
  • Typ: Epoxy
  • Typ: Primer
1 I lager