2 i lager
st

Strömbrytaren är ett enkelt brand- och stöldskydd som monteras på batteriets minuspol och bryter strömkretsen med en vridning av den gröna ratten. Tas ratten bort helt blir det ett stöldskydd för både bil och båt. Förhindrar även urladdning vid t ex. långtidsparkering.