Frakt och leverans

Fraktavgifter

Telefon- eller mailbeställning:
Om ordervärdet är under 1000:- och leveransen kan ske inom ramen för vad posten anger levererar vi i varubrev. Fraktavgift: 50 kr
I övriga fall levererar vi i paket via Posten. Fraktavgift: 50 kr
Avvikelser från ovanstående kan i sällsynta fall förekomma (t ex vid skrymmande eller mycket tunga leveranser). I dessa fall meddelar vi alltid dig i förväg och informerar om kostnaden för detta.

Beställning via webbshopen:
På samtliga beställningar tillkommer en fraktkostnad på 50kr. Avvikelser från ovanstående kan i sällsynta fall förekomma och är då angivet i artikelbeskrivningen (t ex vid skrymmande eller mycket tunga leveranser).

Personnummer

I samband med din registrering använder vi i vissa fall ditt personnummer för att kontrollera din kreditstatus och din adress. Den kreditupplysning vi gör på dig registreras inte i några offentliga register och är alltså inte synliga för andra företag eller personer.

Leveranstider

Om din beställning endast innehåller lagervaror och är genomförd på en vardag före klockan 12:00 levereras den i normala fall från oss samma dag. Om din beställning endast innehåller lagervaror och är lagd på en helgdag eller vardag efter 12:00 levereras den i normala fall från oss följande vardag. Beställningsvaror levereras i normala fall efter 2-10 dagar.

Leveranser utanför Sverige

För närvarande levererar vi endast inom Sveriges gränser.

Paket som inte hämtas ut

För alla paket som inte hämtas ut debiterar Marinshopen kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

Skicka inga förskott

Vi tar inte ansvar för till exempel pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga

Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa från oss.

Personuppgifter

Marinshopen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas av Marinshopen för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan dessutom lämnas ut till och behandlas av Marinshopen och våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller om du vill rätta till några uppgifter så behöver du bara skriva till:
Marinshopen
C. Hansen Group AB
Box 43
125 21  ÄLVSJÖ

Ångerrätt

Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av reservdelar och båttillbehör.

Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren INTE gäller för dig som i egenskap av företagare köper varor på distans. 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva din ångerrätt ska du till oss som säljare av varan meddela ditt beslut om att frånträda avtalet. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf 

I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns i blanketten själv så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas exempelvis via e-post. 

Vi kan även komma att kräva en kopia på din köpehandling eller annat dokument som styrker ditt köp hos oss för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. 

Om vi inte specifikt kommit överens om något annat kommer du få betala returfrakten och varan inklusive alla medskickade delar ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. För att varan inte ska riskeras att skadas under återtransporten rekommenderar vi att den skickas i dess originalförpackning och med samma eller motsvarande emballage som när den mottogs. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 400 SEK baserat på ”Tung Postnord Parcel, leveranstid 1 vardag och utkörning till företag, längd max 120 cm, längd + omkrets max 300 cm, vikt max 20 kg. källa: https://portal.postnord.com/skickadirekt/ . Vid större varor eller extra stora kvantiteter kan alternativa fraktsätt bli aktuella med en returfraktsedel och kostnaden för att återsända varan/varorna blir därav högre. Se även längre ner ”retur av större varor”.

Undersökning av varan

Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall. 

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avkodade varor som kodas in på en båt, tillbehör eller annan utrustning och på sådant sätt att varan sammanblandas med en annan komponent där en inkodning eller liknande skett och där två eller flera komponenter i och med detta inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är el-artiklar där en avkodning/återställning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning/återställning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde. 

Bytesrätt/reklamation/retur

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart du upptäckt detta kontakta oss på 08-642 93 00 eller order@marinshopen.se för instruktioner. Gäller det en använd vara som gått sönder så ta först kontakt med 08-642 93 00 eller order@marinshopen.se. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad pga felaktigt användande eller liknande, kommer den åtgärdas i enlighet med Konsumentköplagen. Visar det sig att varan har fel eller är felexpedierad återbetalar Marinshopen fraktkostnaden samt står för returfrakten efter åtgärd. Alla paket skickas ”fritt vårt lager ”. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det till den som levererar varan genast på platsen. Vid byte eller retur står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer. Detta nummer används alltid vid eventuella reklamationer på posten. Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer som medlemsföretag i Sweboat alltid deras rekommendationer.

Retur av större varor

När det handlar om större varor så kan du behöva en returfraktsedel. Kontakta i så fall order@marinshopen.se. Vid byte eller retur av större varor står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad. Där står ditt returkollinummer som alltid används vid eventuella reklamationer av frakten.

Återbetalning då du vill använda din ångerrätt

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen sker inom 14 dagar. Vid kontantköp sker återbetalningen i första hand via utbetalning till bankkonto. Se även "verkan av utökad ångerrätt" längre upp.

Skadade paket

Alla paket som lämnar Marinshopen sker enligt ”fritt vårt lager”. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det genast till den som levererar varan.

Leveranssätt

Vi använder normalt Posten som speditör.