Allmänna tips för de flesta utombordare

VIKTIGT!
För varje motor finns en instruktionsbok som innehåller mer detaljerad information. De tidsintervaller som vi anger är endast generella och varierar mellan olika motortyper. I instruktionsboken finns intervallerna angivna för just din motor. Om du använder motorn yrkesmässigt eller i kraftigt förorenat vatten gäller helt andra intervaller. 

OBS! 

 • Kör aldrig motorn på land utan vatten med tryck. Impellerpumpen kan inte suga vatten utan måste ha vatten med tryck. Använd spolmuff + trädgårdsslang, alt spolmuff + hink (hävert). 
 •  Vänd aldrig motorn så att växelhuset kommer högre än motorn. Vatten kan då tränga in i cylindrarna.
   

2-taktare

 1. Kör motorn varm och spruta in konserveringsolja i förgasaren. Tag bort bensinslangen och fortsätt spruta in konserveringsolja tills motorn stannar.
 2. Byt växelhusolja. Byt även oljepluggspackningarna. Om oljan som tappas ur är "gråaktig" har den blivit vattenblandad. Det kan bero på att växelhustätningarna är utslitna. Kontakta en verkstad om du är osäker.
 3. Fetta in alla smörjställen på motor och reglage med specialfett.
 4. Kolla efter eventuella läckage och dylikt.
 5. Tvätta motorn, så håller den sig fräsch.
 6. Kontrollera om offeranoderna är förbrukade, byt vid behov.
 7. Bättra på lackskador och polera motorn.
 8. Spara helst inte blyfri bensin över vintern eftersom den blir dålig. Om du ändå sparar bensinen - tillsätt "2+4 Fuel Conditioner" som håller bensinen fräsch.
 9. Impellern bör kontrolleras och bytas minst vartannat år.

4-taktare

 • Samma förfarande som 2-takt + byt motorolja och filter.
 • Se efter i motorns instruktionsbok om ventilerna bör justeras
 • Kontrollera även när det är dags att byta kamrem. (Se instruktionsboken.)
 • När ni transporterar motorn måste ni kontrollera i er instruktionsbok vilken sida som skall vara upp. Annars kan motor och förgasare fyllas med smörjolja.