Force

Identifikation - en förutsättning för rätt reservdelar

Force utombordsmotorer har en skylt med modell och serienummer som sitter innanför
den undre motorkåpan på äldre Force motorer, på nyare maskiner från tidigt 90tal och senare sitter skylten
på motorns upphängningsbygel enligt bilden nedan.

Informationen på denna skylt berättar vad det är för typ av motor och årsmodell.

Information om vad modellnamnen betyder finner ni nedan.

Modellbeteckning (Före övergång till Mercurystandard)

Siffrorna i illustrationen nedan hänvisar till motsvarande siffra i nedanstående tabell.
Tabellen beskriver innebörden av den markerade delen av modellnumret.

Modellnummer med förklaringar

1 TILLVERKNINGSLAND
C Canada

2 ANTAL HÄSTKRAFTER

3 MODELL
1 25" leg
2 Magneto - Standard leg
3 Long leg - No power trim
4 Miscellaneous
5 Open
6 No power trim - Breakerless ignition
7 Electric - No power trim
8 20" leg with power trim
9 Open

4 MODELL
A Maxum
D Godfrey
F Force
H Glassmaster
I Invader
J Jason
L Larson
M Cajun
N Bonito
O Olympic
R Grumman
S Sportcraft
T Glastron
V Vip
X Bayliner
Y Blue Fin

5 MODELLÅR
8 1988

6 Major model revision (Model year or midyear)