Fastställ Årsmodell OMC Sterndrive 1981-1985

OMC Sterndrive 1981-1985

Siffrorna i illustrationen nedan hänvisar till motsvarande siffra i nedanstående tabell.

Tabellen beskriver innebörden av den markerade delen av modellnumret.

Modellnummer med förklaringar

1 1982-1985 Engine Size in Litres
2 1982-1985 Carburetor: 2 or 4 Barrel
3 1981 Engine Size in Horsepower
4 Trim System: F = Fixed
S = SelecTrim®
5 Steering: P = Power
T = Tru-Course®
6 Exhaust: H = High-Rise
M = Mid-Rise
7 Propeller Rotation: C = Counter-Rotation
R = Right Hand
8 Model Year Designation: Randomly chosen each model year. (se nedan)
9 Model Year Version: Randomly chosen for each major non-interchangeable change.

MODEL YEAR DESIGNATION SALES YEAR
CIF, CIS 1981
CNC, CNG 1982
CTR 1983
CRA, CRJ 1984
COM, COK 1985