Fastställ Årsmodell OMC Sterndrive 1981-1985

OMC Sterndrive 1981-1985

Siffrorna i illustrationen nedan hänvisar till motsvarande siffra i nedanstående tabell.

Tabellen beskriver innebörden av den markerade delen av modellnumret.

Modellnummer med förklaringar

1

1982-1985

Engine Size in Litres

2

1982-1985 Carburetor:

2 or 4 Barrel

3

1981

Engine Size in Horsepower

4

Trim System:

F = Fixed

S = SelecTrim®

5

Steering:

P = Power

T = Tru-Course®

6

Exhaust:

H = High-Rise

M = Mid-Rise

7

Propeller Rotation:

C = Counter-Rotation

R = Right Hand

8

Model Year Designation:

Randomly chosen each model year. (se nedan)

9

Model Year Version:

Randomly chosen for each major non-interchangeable change.

MODEL YEAR DESIGNATION

SALES YEAR

CIF, CIS

1981

CNC, CNG

1982

CTR

1983

CRA, CRJ

1984

COM, COK

1985