Fastställ Årsmodell Mercury 2-5 HP

Mercury 2-takt, 1-cyl, 2,2 - 5 hp, 1963 - 2004

Monterad i USA
Effekt hp Modell Cyl.antal Snr Start Snr Slut Tillv.År Land
2,2 2.2 1-cyl 8075603 8087122 1984 USA
2,2 2.2 1-cyl 8087123 0A800760 1985 USA
2,2 2.2 1-cyl 0A800761 0A804741 1986 USA
2,2 2.2 1-cyl 0A804741 0A817420 1987 USA
2,2 2.2 1-cyl 0A817421 0A837100 1988 USA
2,2 2.2 1-cyl 0A837101 - 1989 USA
2,5 2.5 1-cyl 0A873027 0A887806 1991 USA
2,5 2.5 1-cyl 0A887807 0D901216 1992 USA
2,5 2.5 1-cyl 0D901217 0D918655 1993 USA
2,5 2.5 1-cyl 0D918656 0D974372 1994 USA
2,5 2.5 1-cyl 0D974373 0D987473 1995 USA
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 1996 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 1997 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 1998 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 1999 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 2000 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 2001 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 2002 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 2003 USA Årtal/Snr?
2,5 2.5 1-cyl 0D987474 0T999999 2004 USA Årtal/Snr?
3 3 1-cyl 0A855097 0A868035 1990 USA
3 3 1-cyl 0A868036 0A886901 1991 USA
3 3 1-cyl 0A886902 - 1992 USA
3,3 3.3 1-cyl 0D901217 0D918655 1993 USA
3,3 3.3 1-cyl 0D918656 0D974372 1994 USA
3,3 3.3 1-cyl 0D974373 0D987473 1995 USA
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 1996 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 1997 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 1998 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 1999 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 2000 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 2001 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 2002 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 0T999999 2003 USA Årtal/Snr?
3,3 3.3 1-cyl 0D987474 - 2004 USA Årtal/Snr?
3,5 3.5 1-cyl 6202173 6434770 1983 USA
3,5 3.5 1-cyl 6434771 6594743 1984 USA
3,5 3.5 1-cyl 6594744 - 1985 USA
3,6 3.6 1-cyl 5404657 5404656 1980 USA
3,6 3.6 1-cyl 5404657 5910967 1981 USA
3,6 3.6 1-cyl 5910968 - 1982 USA
4 39 1-cyl 1655013 1738940 1964 USA
4 39 1-cyl 1738941 1865632 1965 USA
4 39 1-cyl 1865633 2098036 1966 USA
4 39 1-cyl 2098037 2278850 1967 USA
4 39 1-cyl 2278851 2498135 1968 USA
4 40 1-cyl 2498136 2771621 1969 USA
4 40 1-cyl 2771622 3028360 1970 USA
4 40 1-cyl 3028361 3296136 1971 USA
4 40 1-cyl 3296137 3529445 1972 USA
4 40 1-cyl 3529446 3764824 1973 USA
4 40 1-cyl 3764825 - 1974 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A809601 0A906701 1985 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0A906702 0A976352 1986 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A976353 0A818720 1987 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A818721 0A837100 1988 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A837101 0A855096 1989 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A855097 0A871420 1990 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A871421 0A886341 1991 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0A886342 0D901216 1992 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0D901217 0D918655 1993 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0D918656 0D974372 1994 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0D974243 0D987473 1995 USA
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1996 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1997 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1998 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1999 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2000 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2001 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2002 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2003 USA Årtal/Snr?
4 4 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2004 USA Årtal/Snr?
4,5 4.5 1-cyl 4107220 4377556 1975 USA
4,5 4.5 1-cyl 4377557 4597261 1976 USA
4,5 4.5 1-cyl 4597262 4869517 1977 USA
4,5 4.5 1-cyl 4869518 5270783 1978 USA
4,5 4.5 1-cyl 5270784 5595531 1979 USA
4,5 4.5 1-cyl 5595532 5595531 1980 USA
4,5 4.5 1-cyl 5595532 6025118 1981 USA
4,5 4.5 1-cyl 6025119 6025118 1982 USA
4,5 4.5 1-cyl 6232381 6428075 1983 USA
4,5 4.5 1-cyl 6428076 6608535 1984 USA
4,5 4.5 1-cyl 6608536 - 1985 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A809601 0A819950 1987 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A819951 0A837100 1988 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A837101 0A855096 1989 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A855097 0A858760 1990 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A858761 0A887461 1991 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0A887462 0D901216 1992 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0D901217 0D918655 1993 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0D918656 0D974512 1994 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0D974513 0D987473 1995 USA
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1996 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1997 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1998 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 1999 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2000 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2001 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2002 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2003 USA Årtal/Snr?
5 5 (Japan) 1-cyl 0D987474 0T999999 2004 USA Årtal/Snr?
Monterad i Belgien
Effekt hp Modell Cyl.antal Snr Start Snr Slut Tillv.År Land
2,5 2.5 1-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9630000 9682499 1991 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9682500 9741138 1992 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9741139 9792524 1993 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9792525 9831991 1994 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9831992 9881648 1995 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9881649 9928545 1995 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9928546 9974569 1997 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 9974570 0P018172 1998 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P018173 0P059703 1999 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P059704 0P107431 2000 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P107432 0P156868 2001 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P156869 0P210981 2002 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P210982 0P270558 2003 Belgium
2,5 2.5 1-cyl 0P270559 - 2004 Belgium
3 3 1-cyl 9630000 - 1991 Belgium Årtal?
3,3 3.3 1-cyl 9741139 9792524 1993 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 9792525 9831991 1994 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 9831992 9881648 1995 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 9881649 9928545 1995 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 9928546 9974569 1997 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 9974570 0P018172 1998 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P018173 0P59703 1999 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P059704 0P107431 2000 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P107432 0P156868 2001 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P156869 0P210981 2002 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P210982 0P270558 2003 Belgium
3,3 3.3 1-cyl 0P270559 - 2004 Belgium
3,6 3.6 1-cyl 5404657 - 1980 Belgium Årtal?
4 40 1-cyl 9000306 9012108 1972 Belgium
4 40 1-cyl 9012109 9029973 1973 Belgium
4 40 1-cyl 9029974 9075838 1974 Belgium
4 40 1-cyl 9075839 9141798 1976 Belgium
4 40 1-cyl 9141799 9172805 1977 Belgium
4 40 1-cyl 9172806 - 1978 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9448541 9466851 1986 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9466852 9506610 1987 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9506611 9542669 1988 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9542670 9585999 1989 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9630000 9682499 1991 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9682500 9741138 1992 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9741139 9792524 1993 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9792525 9831991 1994 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9831992 9881648 1995 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9881649 9928545 1995 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9928546 9974569 1997 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 9974570 0P018172 1998 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P018173 0P59703 1999 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P059704 0P107431 2000 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P107432 0P156868 2001 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P156869 0P210981 2002 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P210982 0P270558 2003 Belgium
4 4 (Japan) 1-cyl 0P270559 - 2004 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9072179 9110488 1975 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9110489 9139799 1976 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9139800 9169805 1977 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1978 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1979 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1980 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1981 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1982 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1983 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9169806 9415370 1984 Belgium Årtal?
4,5 4.5 1-cyl 9415371 9440675 1985 Belgium
4,5 4.5 1-cyl 9440676 - 1986 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9500790 9542669 1988 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9542670 9585999 1989 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9630000 9741138 1991 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9741139 9792524 1993 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9792525 9831991 1994 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9831992 9881648 1995 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9881649 9928545 1995 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9928546 9974569 1997 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 9974570 0P018172 1998 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P018173 0P059703 1999 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P059704 0P107431 2000 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P107432 0P156868 2001 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P156869 0P210981 2002 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P210982 0P270558 2003 Belgium
5 5 (Japan) 1-cyl 0P270559 - 2004 Belgium