Fastställ Årsmodell Honda 9-9,9 HP

Honda 9,9 hp (BF100-BFP9.9D6)

Effekt

Modell

Typ

Motor

Motornummer

Ram-/Chassinummer

År

9,9

BF100

LA

Unique

BF100-1000001 - 1020309

BF100-1000001 - 1020309

1978

9,9

BF100

SA

Unique

BF100-1000001 - 1020309

BF100-1000001 - 1020309

1978

9,9

BF100Z

LA

Unique

BF100-1100001 - 1102210

BF100-1100001 - 1102210

1979

9,9

BF100Z

SA

Unique

BF100-1100001 - 1102210

BF100-1100001 - 1102210

1979

9,9

BF100A

LA

Unique

B100-1200395 - 1205254

B100-1200395 - 1205254

1980

9,9

BF100A

SA

Unique

B100-1200155 - 1205094

B100-1200155 - 1205094

1980

9,9

BF100B

LA

Unique

B100L-1300002 - 1303707

B100L-1300002 - 1303707

1981

9,9

BF100B

SA

Unique

B100S-1300001 - 1303200

B100S-1300001 - 1303200

1981

9,9

BF100C

LA

Unique

B100L-1400001 - subsequent

B100L-1400001 - subsequent

1982

9,9

BF100C

SA

Unique

B100S-1400001 - subsequent

B100S-1400001 - subsequent

1982

9,9

BF100D

LA

Unique

B100L-1500001 - subsequent

B100L-1500001 - subsequent

1983

9,9

BF100D

SA

Unique

B100S-1500001 - subsequent

B100S-1500001 - subsequent

1983

9,9

BF100E

LA

BF100E-LA

B100L-1600001 - subsequent

B100L-1600001 - subsequent

1984

9,9

BF100E

SA

BF100E-SA

B100S-1600001 - subsequent

B100S-1600001 - subsequent

1984

9,9

BF100F

LA

BF100F-LA

B100L-1700001 - subsequent

B100L-1700001 - subsequent

1985

9,9

BF100F

SA

BF100F-SA

B100S-1700001 - subsequent

B100S-1700001 - subsequent

1985

9,9

BF9.9AH

LA

BF9.9AH-SE

BABE-1000001 - subsequent

BABL-1000001 - subsequent

1987

9,9

BF9.9AH

LAS

BF9.9AH-SES

BABE-1000001 - subsequent

BABL-1000001 - subsequent

1987

9,9

BF9.9AH

SA

BF9.9AH-SE

BABE-1000001 - subsequent

BABS-1000001 - subsequent

1987

9,9

BF9.9AH

SAS

BF9.9AH-SES

BABE-1000001 - subsequent

BABS-1000001 - subsequent

1987

9,9

BF9.9AK

LA

BF9.9AH-SEC

BABE-1100001 - subsequent

BABL-1100001 - subsequent

1989

9,9

BF9.9AK

LAS

BF9.9AH-SES

BABE-1100001 - subsequent

BABL-1100001 - subsequent

1989

9,9

BF9.9AK

SA

BF9.9AH-SEC

BABE-1100001 - subsequent

BABS-1100001 - subsequent

1989

9,9

BF9.9AK

SAS

BF9.9AH-SES

BABE-1100001 - subsequent

BABS-1100001 - subsequent

1989

9,9

BF9.9AM

LA

BF9.9AM-SEC

BABE-1200001 - subsequent

BABL-1200001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AM

LAS

BF9.9AM-SES

BABE-1200001 - subsequent

BABL-1200001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AM

SA

BF9.9AM-SEC

BABE-1200001 - subsequent

BABS-1200001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AM

SAS

BF9.9AM-SES

BABE-1200001 - subsequent

BABS-1200001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AM

XA

BF9.9AM-SEL

BABE-1200001 - subsequent

BABU-1000001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AM

XAS

BF9.9AM-SEL

BABE-1200001 - subsequent

BABU-1000001 - subsequent

1990

9,9

BF9.9AW

LA

BF9.9AW-SEC

BABL-1300001 - subsequent

BABL-1300001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AW

LAS

BF9.9AW-SES

BABL-1300001 - subsequent

BABL-1300001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AW

SA

BF9.9AW-SEC

BABE-1300001 - subsequent

BABS-1300001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AW

SAS

BF9.9AW-SES

BABE-1300001 - subsequent

BABS-1300001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AW

XA

BF9.9AW-SEL

BABE-1300001 - subsequent

BABU-1100001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AW

XAS

BF9.9AW-SESL

BABE-1300001 - subsequent

BABU-1100001 - subsequent

1998

9,9

BF9.9AX

LA

BF9.9AX-SEC

BABE-1300001 - 1399999

BABL-1400001 - 1402014

1999

9,9

BF9.9AX

LAS

BF9.9AX-SES

BABE-1300001 - 1399999

BABL-1400001 - 1401534

1999

9,9

BF9.9AX

SA

BF9.9AX-SEC

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1400001 - 1402643

1999

9,9

BF9.9AX

SAS

BF9.9AX-SES

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1400001 - 1401578

1999

9,9

BF9.9AX

XA

BF9.9AX-SEL

BABE-1300001 - 1399999

BABU-1400001 - 1400166

1999

9,9

BF9.9AX

XAS

BF9.9AX-SESL

BABE-1300001 - 1399999

BABU-1400001 - 1499999

1999

9,9

BF9.9AY

LA

BF9.9AY-SEC

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601839

2000

9,9

BF9.9AY

LAS

BF9.9AY-SES

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601455

2000

9,9

BF9.9AY

SA

BF9.9AY-SEC

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601777

2000

9,9

BF9.9AY

SAS

BF9.9AY-SES

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601819

2000

9,9

BF9.9AY

XA

BF9.9AY-SEL

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601894

2000

9,9

BF9.9AY

XAS

BF9.9AY-SESL

BABE-1300001 - 1399999

BABS-1600001 - 1601874

2000

9,9

BF9.9D1

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

SA

BF9.9D1-SE1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

SHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

SHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D1

SRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BF9.9D2

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

SA

BF9.9D1-SE1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

SHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

SHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D2

SRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BF9.9D3

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D3

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D3

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D3

SHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D3

SHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D3

SRTA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BF9.9D4

LHA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D4

LHSA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D4

LRA

BF9.9D4-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D4

SHA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D4

SHSA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D4

SRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-2000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BF9.9D5

LHA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BF9.9D5

LHSA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BF9.9D5

LRA

BF9.9D4-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BF9.9D5

SHA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BF9.9D5

SHSA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BF9.9D6

SHA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BF9.9D6

LHA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BF9.9D6

SHSA

BF9.9D4-SER1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BF9.9D6

LHSA

BF9.9D4-SEC1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BF9.9D6

LRA

BF9.9D4-SES1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D1

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D1

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D1

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D1

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D1

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D1

XRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1000001 - 1099999

2001

9,9

BFP9.9D2

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D2

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D2

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D2

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D2

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D2

XRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1100001 - 1199999

2002

9,9

BFP9.9D3

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

LHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

LHTA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

LRTA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

XHTA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

XRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D3

XRTA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1200001 - 1299999

2003

9,9

BFP9.9D4

LHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

LHTA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

LRA

BF9.9D1-SER1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

LRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

XHTA

BF9.9D4-STS1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D4

XRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-1000001 - 1999999

BABJ-1300001 - 1399999

2004

9,9

BFP9.9D5

LHTA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-2000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D5

LRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-2000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D5

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D5

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D5

XHTA

BF9.9D4-STS1

BEABJ-2000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D5

XRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-2000001 - subsequent

BABJ-1400001 - subsequent

2005

9,9

BFP9.9D6

LHTA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-2100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D6

LRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-2100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D6

XHA

BF9.9D1-SEC1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D6

XHSA

BF9.9D1-SES1

BEABJ-1100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D6

XHTA

BF9.9D4-STS1

BEABJ-2100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006

9,9

BFP9.9D6

XRTA

BF9.9D4-STR1

BEABJ-2100001 - subsequent

BABJ-1500001 - subsequent

2006