Syftet med anoden är att stävja korrosion från axlar, propellrar, roder, drivdelar och andra beslag, inklusive gropbildning av metallelement på däck och andra ovansidor. Anoden kommer att korrodera och så småningom lösas upp, Anoderna fungerar som offermetall eftersom de avger sina elektroner och korroderar innan de andra metallerna i motorn kan påverkas. Anoder är värdefulla investeringar som ingen båt bör vara utan!

7 resultat inom Anoder för Tohatsu med 0 aktiva filter.

Anod lösa 7
1 I lager
Anod
TOH3B7-60218-1

Anod

3 I lager
Anod
TOH3H6-60218-0

Anod

7 I lager
Anod
TOH338-60218-2

Anod

Träffar/sida