luftventiler för utblåsningsluft bör placeras på punkter på rörledningen dit luft tenderar att dras in och/eller där luft tenderar att samlas. Luftventiler för luftintag bör placeras på punkter på rörledningen som är mest mottagliga för tryck under atmosfärstryck. Luftventiler är en viktig del av vattenförsörjningsnäten. Oavsett om det är en vattenledning eller avloppsledning kan du vara säker på att hitta en luftventil där. En luftventil är en speciell hydromekanisk flödeskontrollanordning som tillåter det uppmätta flödet av vätska i en eller båda riktningarna.

9 results within Luftventiler with 0 active filters.

Båttillbehör 7
Marin 1
X Avbruten
Luftventil 395x57mm Svart Plas

Packning/Tätning 1
X Avbruten
Packning Luftventil

Träffar/sida