En rörmuff är i allmänhet en av tre saker: en skyddsring som används för att hålla ett rörhål öppet, en ring som används för att fylla gapet mellan ett rör och en annan yta, eller en täckning för att skapa en barriär mellan ett rör och dess omgivning. Dessa hylsor används under konstruktionen av ett rörsystem. På en praktisk nivå tjänar rörmuffar helt enkelt till att täcka och skydda rör, hålla dem borta från solen eller ge en nivå av värme.

8 resultat inom Rörmuffar med 0 aktiva filter.

Marin 8

Träffar/sida