En kylare är en maskin som tar bort värme från en flytande kylvätska via en ångkompression, adsorptionskylning eller absorptionskylningscykler. Denna vätska kan sedan cirkuleras genom en värmeväxlare för att kyla utrustning, eller en annan processström. Ett kylaggregat fungerar genom att kompressorn i mekanismen komprimerar köldmediet och på så sätt höjs trycket, detta leder till att köldmediet blir upphettat och transformeras till gasform. När gasen går igenom kondensorn kyls detta ner och blir till kondens som då återgår till att vara en kyld vätska.

1 resultat inom Kylaggregat med 0 aktiva filter.

Båttillbehör 1
Leverans
Kylaggregat sats CU-55 + VD-07
DOM9105306622

Kylaggregat sats CU-55 + VD-07

Komplett kylsystem med o-förångare för max 130 L

Komplett kylsystem med o-förångare för max 130 L

Träffar/sida