Bog- & akterproppeller

Anod (propaxel) 1

Anod lösa 1

Övrigt Propeller 2