40 hk, 3 cyl (698cc), 2-takt

Anod (trimfena) 1

 • 4 i lager

Anod lösa 2

 • 12 i lager
 • 5 i lager

Avgaspackning 2

 • 1 i lager

  YAM6H4-41112-A0
  Packning

 • 4 i lager

  YAM6H4-41114-A0
  Packning

Bränslefilter 2

Bränslepump 4

 • 4 i lager
 • 1 i lager

  MER853729A1
  Bränslepump

 • Leverans

  YAM692-24410-00
  Bränslepump

 • Utgått

Bränsleslang 1

Bult och mutter 3

 • 6 i lager

  YAM648-43114-01
  Bricka

 • 3 i lager

  YAM92990-16200
  Bricka

 • 2 i lager

  YAM90149-14M12
  Bygelskruv

Drevolja 1

Fett 2

Förgasare 2

 • Leverans
 • Leverans

  YAM6H4-14985-01
  Flottör

Förgasarrepsatser 2

 • Leverans

  YAM6E9-W0093-03
  Repsats 97667t

 • Leverans

  YAM6H4-W0093-03
  Repsats Förgasare

Impeller 5

 • + 20 i lager
 • 1 i lager

  YAM63D-44322-00
  Impellerskål

 • 1 i lager

  YAM63D-W0078-01
  Impellersats

 • Leverans

  YAM63D-44323-00
  Glidplatta

 • Leverans

  YAM63D-W0078-00
  Impellersats

Marin 3

 • 7 i lager

  YAM6E0-43118-01
  Handtag

 • 8 i lager

  YAM90243-04M01
  Stift

 • 5 i lager

  YAM99999-02808
  Handtag

Marin 2-Takt 3

Montering motor 2

 • 4 i lager

  YAM91490-30030
  Saxpinne

 • 3 i lager

  YAM97080-08045
  Bult 10-85277614

Nödstoppbrytare 1

 • 5 i lager

  YAM6E9-82575-02
  Nödstopp

Oljedränering 2

 • 6 i lager

  YAM688-45341-10
  Plugg Avtapp

 • 8 i lager

  YAM90340-08002
  Oljeplugg M8-7

Oljepluggspackning 1

 • + 20 i lager

  YAM90430-08003
  Oljepluggspackning

O-ring 1

 • 4 i lager

  YAM93210-32738
  O-Ring